Categories
Uncategorized

Konstituerande möte

Ska man starta ett eget företag eller kanske en ideell förening så är det på ett konstituerande möte det börjar. Har man redan ett företag så hålls konstitutionsmötet efter årsmötet.

Vi tar det från början

Ett företag eller förening ska varje år ha ett årsmöte där alla medlemmar får vara med och rösta fram vilka som ska sitta i styrelsen, samt är med och bestämmer vad som ska ske under årets gång. Innan årsmötet ska man dock bestämma ifall alla poster i styrelsen ska röstas fram direkt eller bara vissa, så som ordförande till exempel.

Efter årsmötet så ska man hålla ett så kallat konstituerande möte så snabbt som möjligt. Det är alltså ett styrelsemöte där man ska bestämma vem som ska sitta på vilken post. Man väljer bland annat firmatecknare, sekreterare och ekonomiansvarig.

Konstituerande möte för nystartat företag

Är det ett helt nytt företag eller förening så bestäms kort sagt att det ska startas. Det är även bra att tänka speciellt på det här med firmatecknare. En firmatecknare är den som får ta ut pengar från företagets bankkonto, betala fakturor, ansöka om organisations nummer hos skatteverket och skriva under avtal, för att nämna några saker. Man kan säga att det är personen som har koll på allt det viktiga bakom företaget.

Dessa kan antingen vara en enskild person eller flera personer som ska teckna firman tillsammans. Är det en ensam person får den ta ut pengar utan att diskutera det med någon annan till exempel, men om det är flera personer måste dom dock agera tillsammans.

Vid det konstituerande mötet bestäms dock vilka regler som ska gälla för firmatecknaren.

Oftast är det ekonomiansvarig eller ordförande som utses till firmatecknare.

Det man ska komma ihåg till sist är att vid varje års- och konstitutionsmöte ska protokoll föras vilket sedan ska sparas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *