Categories
Industri

Flödesmätare för mätning inom flöde och volym

Flödesmätare

Flödesmätare är ett verktyg som används för att mäta vätskor, ånga eller gas. De finns att tillgå i olika utföranden och varianter som alla passar för olika användningsområden och branscher. Vilken princip som används för mätningen beror på vilken vätska, gas eller ånga som ska mätas samt vilken mätnoggrannhet som krävs. Flödesmätare används flitigt inom industribranscher för att mäta flödet av olika vätskor och massor. De förekommer ofta i olika slags applikationer som har doserpumpar.

Volymflöde och massflöde

Flödesmätning är ett brett namn som innefattar mätning av både massflöde och volymflöde. Volymflöde handlar om volym på en vätska, exempelvis vatten. Man mäter den volym vatten som passar genom tvärsnittet i ett rör per tidsenhet. På samma sätt kan man använda en flödesmätare för att mäta massflödet, vilket innebär att man mäter massan av en enhet istället för volymen. Eftersom flödesmätare används inom många olika branscher för att mäta olika vätskor och massor finns det många olika varianter att välja mellan.

Olika sorters flödesmätare

Flödesmätare kan delas upp i utanpåliggande mätare och vätskeberörande flödesmätare. De vätskeberörande är ofta mekaniska, exempelvis:

  • Kugghjulsmätare – används främst för mätning av vätskor som är högviskösa
  • Ovanhjul – används för både högviskösa och lågviskösa vätskor
  • Paddelhjulsmätare – har ett roterande skovelhjul med magneter och en sensor
  • Rotor – en flödesmätare med brett användningsområde som passar både kemiprodukter och vatten
  • Skruv flödesmätare – används primärt för vätskor med hög viskositet

Utanpåliggande mätare styrs av elektronik varav de kan använda sig av olika metoder. Givare finns att tillgå i olika noggrannhetsklasser, material och temperatur. Några exempel är följande:

  • Magnetiska flödesmätare – passar för elektriskt ledande vätskor
  • Microvåg flödesmätare – passar vätskor med låga flöden och låg viskositet
  • Ultraljudsmätare – passar bra för att användas för att mäta rena vätskor som inte har några partiklar
  • Termisk insticksmätare – används bland annat för att mäta massa i olika typer av gasapplikationer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *