Categories
Uncategorized

Industritvättmaskiner för den gemensamma tvättstugan

Industriella tvättmaskiner, även kallade fastighetstvättmaskiner, är en typ av tvättmaskin som är robust och tål tuffa förhållanden och hård påfrestning. De användas ofta av fler hushåll samtidigt och är gjorda för att klara av flitig användning.

Fördelarna med en industritvättmaskin

Fördelarna med professionella tvättmaskiner är att de är större och mer robusta än traditionella konsumenttvättmaskiner. Grovtvättmaskinernas robusta konstruktion gör att de håller väldigt länge och dessutom även har extra funktioner så som vanliga tvättmaskiner inte brukar ha. Tvättiderna brukar vara kortare och torkning går snabbare. Det gör att denna typ av tvättmaskiner passar väldigt bra på platser där många personer måste samsas om en och samma tvättmaskin eller stora mängder tvätt tvättas varje dag. Det finns olika typer av stora tvättmaskiner som alla går under begreppet “industritvättmaskin”, som passar olika behov och har olika egenskaper.

Vem behöver en industritvättmaskin?

Industritvättmaskiner används primärt i flerbostadshus som för bostadsrättsföreningar och i hyreshus. De används även på arbetsplatser, i sjukhus, inom industrier och på olika arbetsplatser där arbetskläder eller olika typer av tyger måste tvättas regelbundet. I praktiken går det bra att använda en vanlig konsumenttvättmaskin för dessa syften men eftersom industriella tvättmaskiner är mycket tåligare och effektivare är de ett mer lämpligt alternativ. När man pratar om industritvättmaskiner som används i fastigheter kan de även kallas för fastighetstvättmaskin. Dessa maskiner är robusta, snabba och oerhört energieffektiva. I sjukhusmiljöer och på andra platser där hygien är viktigt kan det passa att använda en barriärtvättmaskin som separerar smutsig tvätt från ren tvätt. Städare använder sig ofta av så kallade mopptvättmaskiner, vilket är en slags grovtvättmaskin som används för att städa städredskap så som moppar. De är energieffektiva, driftsäkra och särskilt anpassa för att uppfylla kraven som städsektorn har på sina tvättmaskiner.

De flesta kan nyttja en industritvättmaskin

Egentligen skulle de allra flesta kunna dra nytta av att använda en industritvättmaskin. Många privata hushåll skulle även kunna dra nytta av industritvättmaskinens extra funktioner och robusta konstruktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *