Categories
Industri

Vad är en byggavfuktare?

En byggavfuktare, även benämnt som en kondensavfuktare, är en maskin som med kondenseringsteknik kan användas för att på enkelt sätt kunna minska eller bli av med luftfuktighet i ett rum. Den är smidig i och med att den inte behöver särskild installering eller några tekniska kunskaper för att användas, vilket gör den till en populär lösning inom bekämpning av för hög luftfuktighet.

Så fungerar en byggavfuktare

Byggavfuktaren fungerar på så sätt att du kopplar in den i ett eluttag i det rum eller utrymme som du vill avfukta. Den suger sedan in fuktig luft genom slingor som kyler ned den och bildar kondens. Detta vatten droppar sedan ned och samlas i en behållare i botten av avfuktaren, medan luften värms upp och släpps ut i rummet igen.

Användingsområden för en byggavfuktare

En byggavfuktare används med fördel i rum såsom källare, garage och tvättstugor för att hålla luftfuktigheten på rimliga nivåer. Något som bör betänkas är att byggavfuktaren är som mest effektiv i uppvärmda rum, och att du alltså inte får samma resultat under motsvarande tid med en byggavfuktare i ett kallt eller svalt rum. Du bör inte heller använda den i rum som inte är täta, då ny fuktig luft i dessa snabbt strömmar in igen.

Fördelar med att använda sig av en byggavfuktare

Byggavfuktare är lätthanterliga och enkla system som inte kräver mycket underhåll utöver att du ser till att tömma ut behållaren i vasken med jämna mellanrum. Hur ofta du behöver göra detta varierar beroende på hur dina omständigheter ser ut, men kan till exempel vara varje till varannan dag – men det går också att koppla dem direkt till avlopp för att inte behöva tömma dem manuellt. De är också billiga – både att köpa in och i energikostnader – och varar i upp till cirka åtta år, och är alltså en bra investering för rum med hög luftfuktighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *