Categories
Uncategorized

Vad är ett ställverk?

Ställverk är anslutna till elnätet och används för att styra en strömkrets och skydda elektrisk utrustning. Huvudkomponenterna som består av en säkring, strömbrytare och en frånskiljare som automatiskt kopplar på eller stänger av strömkretsen när det inträffar fel, som till exempel en kortslutning eller en överspänning på elsystemet.

Utan en anordning som denna blir den elektriska utrustningen utsatt för risken att skadas av kraftig ström. Dessutom blir ditt hem utsatt för risken av skador i elsystemet med långvariga strömavbrott till följd. Vid underhåll och reparation kan den också användas för att manuellt göra utrustningen strömlös.

Hur fungerar ett ställverk?

Ställverket har i första hand en strömbrytare och en relä som automatiskt stänger av en ledning när ett fel inträffar. Därefter kan den intakta och fungerande delen leverera nödvändig ström. På så sätt skyddas elektriska apparater och utrustning från skador samtidigt som inga avbrott sker.

Varför behövs ställverk?

Om du har köpt dyrbar elektrisk utrustning är det sista du vill ska hända att den skadas. Utan en anordning som skyddar elsystemet från potentiella fel eller defekter, så kommer dina elektriska apparater och utrustning att vara sårbara för överspänningar. Du kan också bli strömlös. Den goda nyheten är att du med hjälp av ett ställverk skyddar den elektriska utrustningen från potentiella skador. Denna anordning låter dig även manuellt stänga av strömmen på ett enkelt sätt för att åtgärda fel och utföra reparationer.

Inom vilka branscher/industrier används ställverk?

Ställverk används framförallt inom branscher som industrin, sjukvården samt vatten och avlopp för att reglera elsystemet.

Vilka olika typer av ställverk finns det?

Det finns tre olika typer av ställverk och dessa är LV (lågspänning), MV (medelspänning) och HV (högspänning).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *