Categories
Uncategorized

Trädfällare Uppsala

Efter att ha flyttat till en vacker gammal villa i Uppsala kommun stod jag där, mitt i en lummig trädgård med träd som sträckte sig mot himlen, vacker men också lite skrämmande i sin mäktighet. Vissa av träden hade blivit gamla, några till och med sjuka, och jag insåg att de behövde tas om hand […]

Categories
Uncategorized

Konstituerande möte

Ska man starta ett eget företag eller kanske en ideell förening så är det på ett konstituerande möte det börjar. Har man redan ett företag så hålls konstitutionsmötet efter årsmötet. Vi tar det från början Ett företag eller förening ska varje år ha ett årsmöte där alla medlemmar får vara med och rösta fram vilka […]

Categories
Uncategorized

Industritvättmaskiner för den gemensamma tvättstugan

Industriella tvättmaskiner, även kallade fastighetstvättmaskiner, är en typ av tvättmaskin som är robust och tål tuffa förhållanden och hård påfrestning. De användas ofta av fler hushåll samtidigt och är gjorda för att klara av flitig användning. Fördelarna med en industritvättmaskin Fördelarna med professionella tvättmaskiner är att de är större och mer robusta än traditionella konsumenttvättmaskiner. […]

Categories
Uncategorized

Vad är ett ställverk?

Ställverk är anslutna till elnätet och används för att styra en strömkrets och skydda elektrisk utrustning. Huvudkomponenterna som består av en säkring, strömbrytare och en frånskiljare som automatiskt kopplar på eller stänger av strömkretsen när det inträffar fel, som till exempel en kortslutning eller en överspänning på elsystemet. Utan en anordning som denna blir den […]

Categories
Uncategorized

Allt om relining

Relining av avloppsrör är en metod som innebär att man lägger nya rör inuti de redan befintliga rören med syftet att förnya dem utan att byta ut dem. Metoden är oerhört effektiv och har använts under många år som ett alternativ till stambyte. Sedan metoden uppkom har den utvecklats och förfinats till att ni anses […]