Categories
Industri

Vad är en byggavfuktare?

En byggavfuktare, även benämnt som en kondensavfuktare, är en maskin som med kondenseringsteknik kan användas för att på enkelt sätt kunna minska eller bli av med luftfuktighet i ett rum. Den är smidig i och med att den inte behöver särskild installering eller några tekniska kunskaper för att användas, vilket gör den till en populär […]

Categories
Uncategorized

Vad är ett ställverk?

Ställverk är anslutna till elnätet och används för att styra en strömkrets och skydda elektrisk utrustning. Huvudkomponenterna som består av en säkring, strömbrytare och en frånskiljare som automatiskt kopplar på eller stänger av strömkretsen när det inträffar fel, som till exempel en kortslutning eller en överspänning på elsystemet. Utan en anordning som denna blir den […]

Categories
Uncategorized

Allt om relining

Relining av avloppsrör är en metod som innebär att man lägger nya rör inuti de redan befintliga rören med syftet att förnya dem utan att byta ut dem. Metoden är oerhört effektiv och har använts under många år som ett alternativ till stambyte. Sedan metoden uppkom har den utvecklats och förfinats till att ni anses […]